biuro tłumaczeń warszawa

Odpowiedzialność społeczna to postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym i aktywnym działaniem na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Inaczej mówiąc jest to zaangażowanie każdego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej, w której on żyje.

Obywatele odpowiedzialnego społeczeństwa mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem całego społeczeństwa, w którym funkcjonują oraz względem całej swojej wspólnoty. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości ich życia i dobrostanu społecznego.

Pomaga w kształtowaniu sprawnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy z osobna ma wpływ na toczące się procesy i działania. Odpowiedzialni, aktywni obywatele sami zmieniają jakość życia w społeczeństwie co prowadzi do ich większego zadowolenia oraz szczęścia.

Postawa odpowiedzialności społecznej może być realizowana również przez firmy. Jest to wtedy tzw.

społeczna odpowiedzialność biznesu.