SAASM jest akronimem zbudowanym z angielskich słów Selective Availability Anti-spoofing Module. Akronim ten oznacza moduł GPS o selektywnej dostępności, przeciwdziałający celowym zakłóceniom sygnału GPS. Moduł ten wykorzystywany jest przez wojsko i został wprowadzony do użytku na początku XXI wieku. Pełni on dwie podstawowe funkcje.

Dzięki zastosowanej kryptografii zmniejsza dokładność określenia pozycji GPS dla użytkowników cywilnych oraz zabezpiecza użytkowników wojskowych przed niepożądanymi i fałszywymi sygnałami skierowanymi w ich stronę. Produkcja odbiorników GPS z tym modułem jest ściśle kontrolowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. W czasie produkcji, urządzenia te trafiają do tajnej wojskowej jednostki, w której implementuje się programowo klucze kryptograficzne. Następnie urządzenie wraca do producenta na testy odbiorcze.

Po uzyskaniu akceptacji urządzenie może trafić tylko do ściśle wybranej grupy użytkowników końcowych. Użytkownikiem może być tylko wysokiego poziomu sojusznik militarny Stanów Zjednoczonych Ameryki. W module SAASM wykorzystuje się dwa rodzaje kluczy kryptograficznych. Pierwszy typ klucza pozwala na selektywną dostępność pozycji i czasu dla użytkowników cywilnych.

Drugi klucz kryptograficzny ma za zadanie zabezpieczenie modułu przed odbieraniem przekłamanego sygnału GPS. Jest to kluczowa funkcja ze względu na fakt, że GPS w celach militarnych jest wykorzystywany do kierowania pociskami, rozpoznawania swoich jednostek oraz nawigacji samolotów bojowych i łodzi.