Infrastruktura G2G (Ground to Ground Communication) to system umożliwiający komunikację radiową pomiędzy dwoma punktami naziemnymi. W Polsce, infrastruktura „Ground to Ground” powstaje pomiędzy radarami Backbone i stacjami kontrolnymi. Komunikacja G2G odbywa się za pomocą fal radiowych pomiędzy punktami znajdującymi się na ziemi. Infrastruktura służąca do tej komunikacji w celach wojskowych, musi być odporna na ataki zewnętrzne, dlatego w wojskowej komunikacji G2G stosuje się klucze kryptograficzne, które szyfrują sygnał radiowy.

Dzięki temu informacje przesyłane pomiędzy radarami, a stacjami kontrolnymi są niejawne dla podsłuchujących je wrogich jednostek wojskowych. Dodatkowo infrastruktura musi być odporna na ataki, które mogą mieć na celu sfałszowanie przesyłanych komunikatów. Radary Backbone są częścią tarczy antyrakietowej NATO. Są to radary dalekiego zasięgu, które pracują w paśmie częstotliwości L.

Dostarczają one informacji dla systemów dowodzenia i kierowania obroną powietrzną. Większość radarów Backbone przystosowana jest do pracy bezobsługowej i zdalnej. Radar dalekiego zasięgu TRD-1222 pracuje w paśmie L i stanowi źródło informacji radiolokacyjnej dla systemów dowodzenia i kierowania obroną powietrzną. Radar jest przewidziany do pracy bezobsługowej ze zdalnym sterowaniem i monitorowaniem, jak również do pracy z obsługą.

Radar ten pracuje w systemie trójwspółrzędnym i umożliwia wczesne wykrywanie obiektów powietrznych z dokładnym określeniem ich azymutu, odległości i wysokości. Dzięki systemowi SUPRAŚL potrafi on zidentyfikować dany obiekt jako swój lub obcy. Dodatkowym zabezpieczeniem radaru jest peleng zakłóceń. Dzięki infrastrukturze G2G radary służące jako tarcza antyrakietowa mogą komunikować się ze sobą i tworzyć siatkę zabezpieczającą duże obszary kraju.

www.fratiminoricalabria.org