http://www.mtlumaczenia.pl/

Oprócz typowo szkolnej formy nauki w szkole gimnazjalnej, zasadniczej szkole zawodowej lub w liceum można ukończyć tego typu kształcenie, jednak na nieco odmiennych zasadach. Bowiem system kształcenia poza szkolnego oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętność zawodowych oferuje tak zwane kursy kompetencji ogólnych. Jest to ciekawa propozycja nauki, która obejmuje zakres wiedzy zawarty w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale w tym wypadku jest ty tylko jedna część, która wybierana jest indywidualnie przez kursanta.

Kurs ten jest szansą na podniesienie kompetencji z danego przedmiotu, co ułatwia zdanie egzaminów eksternistycznych. Bowiem uzyskanie wykształcenia ogólnego jest możliwe po zdaniu egzaminu ze wszystkich przedmiotów, a nie tylko wybranego kursu. Zatem osoba dorosła, która nie radzi sobie z kilkoma zagadnieniami może jednocześnie skorzystać z kilku wybranych kursów z zakresu kompetencji ogólnych.