dysze do kuchenki gazowej

Nie da się ukryć, że przemysł odgrywa dziś bardzo dużą rolę w globalnej gospodarce. Zresztą jego pozycja umacnia się systematycznie odkąd w XIX wieku rozpoczęła się tak zwana „rewolucja przemysłowa”. Miała ona wielkie znaczenie, ponieważ zapoczątkowała proces stopniowej automatyzacji tej sfery wytwórczości oraz zwiększania ogólnej efektywności na drodze zastosowania rozwiązań mechanicznych. Ich pojawienie się miało związek między innymi z wynalezieniem silnika parowego, co otworzyło szerzej drzwi rozmaitym innowacjom, których rola była coraz większa. Początkowo procesy te dały się zauważyć głównie na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. Dla przemysłu maszyny są niezbędne Obecnie trudno wyobrazić sobie przemysł i jakąkolwiek jego gałąź bez udziału maszyn. Da się zauważyć, że w pewnych kwestiach urządzenia wspierające produkcję, a czasami wykonujące za człowieka niemal wszystkie zadania, stały się nieodzowne i nie da się ich zastąpić pracą ludzkich rąk. Gdyby nagle to uczynić, wydajność produkcji spadłaby gwałtownie, a szeregu efektów nie dałoby się uzyskać bez korzystania z maszyn różnego typu. To sprawia, że trzeba sobie jasno powiedzieć – bez zaplecza maszynowego nie ma współczesnego przemysłu. Nowoczesność ma to do siebie, że zmienia formę tych urządzeń, jakie już znamy.

Nie inaczej dzieje się ze sprzętem wykorzystywanym w świecie przemysłu. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu elektroniczne układy nie odgrywały w maszynach w zakładach produkcyjnych tak dużej roli. Obecnie zdecydowana większość z nich opiera się na sterowaniu komputerowym, a wszak komputery to jedno ze szczytowych osiągnięć elektroniki. Co dzięki temu zyskujemy? Na pewno ogromną precyzję, bo na przykład maszyny CNC używane do obróbki materiałowej działają znacznie efektywniej przy sterowaniu cyfrowym. Jak różne rodzaje maszyn zastępują człowieka Coraz większa rola maszyn w produkcji ma swoje konsekwencje społeczne, o czym nie zawsze pamiętamy, gdy zaczynamy analizować sytuację w tym obszarze. Dało się dostrzec, iż wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz doskonaleniem dostępnych rozwiązań w zakresie urządzeń wspierających produkcję, stopniowo zaczął się zmniejszać popyt na pracę człowieka. Skoro tyle zadań wykonują maszyny, to nie ma powodu, aby zakłady przemysłowe zatrudniały ludzi w takiej skali, w jakiej miało to miejsce jeszcze kilka dekad temu. Proces ów w gruncie rzeczy trwa po dziś dzień. Zdaniem niektórych specjalistów w pewnym momencie praktycznie wszystkie zadania w sferze produkcji przemysłowej będą mogły z powodzeniem wykonywać maszyny, co będzie miało bardzo konkretne konsekwencje. Najprawdopodobniej dopiero wówczas nastąpi zdecydowany zwrot w stronę usług jako podstawowej sfery zatrudnienia dla wielu milionów ludzi.

Rola usług w gospodarce rzecz jasna rośnie od lat, jednakże dopóki przemysł wciąż wykazuje zapotrzebowanie na personel, to usługi nadal nie rozwinęły się tak, jak prognozowano.