Kolejnym bardzo ważnym kursem, na który należałoby zwrócić uwagę jest przygotowanie, chociażby na poziomie podstawowym z zakresu kadr oraz płac. Jak się okazuje wcale nie jest to szkolenie przygotowane tylko i wyłącznie z myślą o księgowych.

Bowiem współcześnie opanowanie ważnych aspektów tego kierunku leży w gestii pracodawcy, jak również chociażby pracownika sekretariatu. Duże firmy posiadają niezależne osoby zajmujące się tym zakresem prac, jednak w mniejszych przedsiębiorstwach opanowanie podstaw może wykonywać pracownik sekretariatu, co znacznie ograniczy koszty firmy.

Popularność tej metody działania przyczyniła się do powstania szerokiej oferty kursów oraz szkoleń z działu kadr i płac. Jak się okazuje cieszą się bardzo dużą popularnością i przyczyniają się do rozwiązywania problemów z chociażby odliczaniem urlopów, czy innych tego typu kwestii bez większych problemów i ciągłego biegania, czy konsultowania się z wykwalifikowaną kadrową z zewnętrznej firmy.

tłumaczenia Koreański