Biuro tłumaczeń we Wrocławiu

Tzw. praca na czarno jest obecnie jednym z największych problemów na rynku zatrudnień.

Ludzie szukający zarobku są często gotowi na naprawdę dużo. Dlatego, jeżeli pojawia się okazja, podejmują się niemal każdej pracy, w tym także tej nielegalnej.

Zatrudnienie pracownika bez umowy to jednak wygodne rozwiązanie przede wszystkim dla pracodawcy, który nie musi ponosić żądnych opłat ze względu na zatrudnianie podwładnych.Nielegalne zatrudnianie nie jest jednak zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Taka praktyka przede wszystkim źle świadczy o samym pracodawcy i buduje negatywny wizerunek firmy w społeczeństwie. Potencjalni pracownicy nie będą ufali takiemu przedsiębiorstwu, a co za tym idzie nie będą skorzy do pracy w nim.

Pracodawca odpowiedzialny za swoich pracowników będzie dążył do tego, by zawrzeć z nimi umowę, która da gwarancję bezpieczeństwa każdej ze stron.Brak zawarcia umowy nie tylko źle wpływa na zaufanie społeczne, ale jest też przestępstwem, które podlega karze.