Category:

GPS z SAASM

SAASM jest akronimem zbudowanym z angielskich słów Selective Availability Anti-spoofing Module. Akronim ten oznacza moduł GPS o selektywnej dostępności, przeciwdziałający celowym zakłóceniom sygnału

Kontynuuj czytanie
Posted On :
Category:

Sygnał GPS

Sygnał nawigacyjny pochodzący z satelity jest falą radiową, która jest kodowana fazowo. Wyróżnia się trzy kody, w których nadawany jest sygnał GPS. Pierwszy kod to C/A będący kodem pseudolosowym z częstotliwością

Kontynuuj czytanie
Posted On :