http://www.mtlumaczenia.pl/dunski

Edukacja to nieodłączny element naszego życia, współcześnie obowiązek nauki obejmuje już dzieci w wieku sześciu lat, co jeszcze bardziej podkreśla jej znaczenie. Niestety duża część naszego społeczeństwa nie posiada odpowiednich kwalifikacji w różnych dziedzinach, za co odpowiada stary system i brak potrzeby ukończenia studiów przez starsze roczniki.

Dlatego większość osób po pięćdziesiątym roku życia zakończyło naukę na poziomie szkoły zawodowej lub liceum mając jedynie pozytywnie zdany egzamin maturalny. Jak wiadomo wszechobecny wyścig szczurów oraz zbyt wygórowane wymagania pracodawców spowodowały, że już na starcie wspomniana grupa społeczeństwa ma poważne problemy ze znalezieniem pracy, a tym bardziej z przekwalifikowaniem.

Z tego względu zaistniała potrzeba stworzenia możliwości nauki również dla osób, które ukończyły osiemnasty rok życia. Poza tym sama chęć podjęcia dalszego kształcenia w zakresie nowych technologii jest kolejnym czynnikiem zwiększającym zapotrzebowanie na szkolenia oraz kursy.